Godło RP

Aktualności


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI (dla osób niepełnosprawnych)
NAJBLIŻSZE TERMINY

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 lutego 2021 r. (do odwołania) zajęcia odbywają się jak dotychczas, to znaczy:
Kształcenie słuchu i rytmika dla klas klasy I - III cyklu sześcioletniego
w systemie hybrydowym. Szczegółowe rozkłady godzinowe zostały przekazane uczniom mailowo przez pedagogów prowadzących wymienione przedmioty.
Indywidualne lekcje gry na instrumentach oraz zajęcia ogólnomuzyczne dla pozostaych klas (kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór, orkiestra) odbywają się w trybie zdalnym.
Dla klas I - III (cyklu sześcioletniego) oraz klas programowo najwyższych, za zgodą rodziców ucznia, dopuszcza  się możliwość stacjonarnych konsultacji instrumentalnych prowadzonych przez pedagoga.
Wszelkie zmiany i modyfikacje obecnego układu zajęć będą wprowadzane w oparciu o decyzje i komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej  oraz Centrum Edukacji Artystycznej.


UWAGA Ania Józefowicz potrzebuje naszej pomocy
ma 13 lat i jest absolwentką naszej szkoły.
Ania Józefowicz
U Ani zdiagnozowano ostrą białaczkę limfoblastyczną. Trafiła na oddział hematologii, gdzie rozpoczęła chemioterapię. Walka Ani o zatrzymanie postępów choroby trwa od ponad miesiąca. Każdy gest wsparcia pozwala Ani kontynuować leczenie oraz daje nadzieję i siły do tego, aby przeciwstawić się bezwzględnej chorobie! Przez najbliższych kilka miesięcy potrzebna będzie dla niej krew oraz płytki krwi. Wszystkich, którzy mogą i chcą oddać dla Niej krew lub płytki prosimy o zgłaszanie się do najbliższej stacji krwiodawstwa i podanie w trakcie rejestracji informacji, iż dar ten przekazany jest dla:
Anny Józefowicz
Oddział hematologii
Szpital dziecięcy ul. Żwirki i Wigury 63A w Warszawie.
1 %


Organizacja roku szkolnego 2020/2021 - zakładka AKTUALNOŚCI / DLA UCZNIÓW

Informacje o odwołanych zajęciach - SPRAWDŹ

Regulaminy i dokumenty- SPRAWDŹ

Ogłoszenia i komunikaty - SPRAWDŹ

Harmonogram roku szkolnego 2020/2021 - SPRAWDŹMISTRZOWSKI FORTEPIAN YAMAHA
do Sali Koncertowej Szkoły
zakupiono ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu
INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO
więcej szczegółów


Budynek naszej szkoły został objęty projektem MKiDN, który przewiduje między innymi komplementarne wsparcie rozbudowy i modernizacji infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego. Współrealizatorem projektu jest CEA.


Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z treścią strony www.dur-moll.pl, gdzie można sprawdzić swoje umiejętności z wiedzy teoretycznej lub przeprowadzić kilka ćwiczeń z kształcenia słuchu.  Skorzystaj i poleć innym.


KILKA WYDARZEŃ ARCHIWALNYCH
SPRAWDŹ