Godło RP

Aktualności


NAJBLIŻSZE TERMINY

Konkurs "Kochamy Polskie Piosenki" - przełożony na inny termin


Organizacja roku szkolnego 2020/2021 - zakładka AKTUALNOŚCI / DLA UCZNIÓW

Informacje o odwołanych zajęciach - SPRAWDŹ

Regulaminy i dokumenty- SPRAWDŹ

Ogłoszenia i komunikaty - SPRAWDŹ

Harmonogram roku szkolnego 2020/2021 - SPRAWDŹ


W dniu 24 X 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 X 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ograniczenia funkcjonowania szkół ustalono na okres od dnia 26 X 2020 r. do dnia 8 XI 2020 r. (z możliwością przedłużenia jego trwania).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1870.
Zgodnie z rozporządzeniem Dyrekcja PSM I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie wprowadza zdalny tryb nauczania.


MISTRZOWSKI FORTEPIAN YAMAHA
do Sali Koncertowej Szkoły
zakupiono ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu
INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO
więcej szczegółów


Budynek naszej szkoły został objęty projektem MKiDN, który przewiduje między innymi komplementarne wsparcie rozbudowy i modernizacji infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego. Współrealizatorem projektu jest CEA.


Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z treścią strony www.dur-moll.pl, gdzie można sprawdzić swoje umiejętności z wiedzy teoretycznej lub przeprowadzić kilka ćwiczeń z kształcenia słuchu.  Skorzystaj i poleć innym.


KILKA WYDARZEŃ ARCHIWALNYCH
SPRAWDŹ