POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Wspólnie z CEA

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie jest współorganizatorem imprez organizowanych przez CEA.
Organem prowadzącym Szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez specjalistyczną jednostkę nadzoru CEA - Centrum Edukacji Artystycznej.


Przesłuchania CEA


Centrum Edukacji Artystycznej
oraz
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie
współorganizują

Przesłuchania CEA w specjalności RYTMIKA z zajęć edukacyjnych RYTMIKA oraz zajęć edukacyjnych IMPROWIZACJA FORTEPIANOWA dla uczniów publicznych szkół muzycznych II stopnia i uczniów niepublicznych szkół muzycznych II stopnia posiadających uprawnienia szkoły publicznej. Zgodnie z opublikowanymi ZASADAMI ORGANIZACJI PRZESŁUCHAŃ CEA w specjalności RYTMIKA, przed przesłuchaniami szkoły zobowiązane są w terminie do końca listopada 2018 roku, do wypełnienia i przesłania na adres współorganizatora przesłuchań kart zgłoszeń (z.6) dla badanych w danym roku zajęć edukacyjnych.

Przesłuchania odbędą się
14 marca 2019 r.
HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ i KOMUNIKAT
SPRAWDŹ


Dla zapewnienia odpowiednich warunków goszczącym w murach naszej szkoły uczestnikom Przesłuchań CEA, niżej wymienione sale będą Im udostępnione lub wyłączone z użytkowania: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 oraz Sala Koncertowa. Przesłuchania zaplanowane są na czwartek, 14 marca 2019 r. w godzinach: 10.00 - 17.00. Szczegóły w sekretariacie szkoły.

Szkolenie CEA


Sprawdź informacje CEA
dotyczące doskonalenia i dokształcania nauczycieli


W budynku PSM I st. Nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie
odbędą się
Warsztaty metodyczne dla nauczycieli instrumentalistów Szkół Muzycznych I st.

18 marca 2019 r.
w godzinach: 10 - 15


Temat warsztatów:
Literatura pedagogiczna dla uczniów klas akordeonu Szkoły Muzycznej I stopnia – problemy wykonawcze

Wykładowca:
prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak

Chęć uczestnictwa należy zgłaszać do 13 marca 2019 r. na dołączonym formularzu
na adres biura Wizytatora CEA:
biuro.warszawa@cea.art.pl