POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Przesłuchania CEA

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie jest współorganizatorem imprez organizowanych przez CEA.
Organem prowadzącym Szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez specjalistyczną jednostkę nadzoru CEA - Centrum Edukacji Artystycznej.


RYTMIKA


Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie w obecnym roku szkolnym jest współorganizatorem przesłuchań CEA z zajęć edukacyjnych RYTMIKA dla uczniów publicznych szkół muzycznych II stopnia i uczniów niepublicznych szkół muzycznych II stopnia posiadających uprawnienia szkoły publicznej. Zgodnie z opublikowanymi ZASADAMI ORGANIZACJI PRZESŁUCHAŃ CEA w specjalności RYTMIKA, przed przesłuchaniami szkoły zobowiązane są w terminie do końca stycznia 2020 roku, do wypełnienia i przesłania na adres współorganizatora przesłuchań kart zgłoszeń (z.6) dla badanych w danym roku zajęć edukacyjnych.
Planowany termin przesłuchań - 12 i 13 marca 2020 r.
Termin przesyłania zgłoszeń - do 31 stycznia 2020 r.
na adres e-mail: sekretariat@psm2chopin.pl


AKORDEONY


Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie w obecnym roku szkolnym jest współorganizatorem przesłuchań CEA uczniów klas akordeonu i zespołów akordeonowych uczniów publicznych szkół muzycznych I i II stopnia i uczniów niepublicznych szkół muzycznych I i II stopnia posiadających uprawnienia szkoły publicznej. Zgłoszenia do przesłuchań należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną do 8 lutego 2020 r. zgodnie z ZASADAMI ORGANIZACJI PRZESŁUCHAŃ CEA w zakresie specjalizacji instrumentalnych i wokalnych oraz w zakresie gry zespołowej.
Planowany termin przesłuchań - 23-24 marca 2020 r.
Termin przesyłania zgłoszeń - 8 lutego 2020 r.
na adres e-mail: sekretariat@psm2chopin.pl