POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Dla uczniów


Odwołane zajęcia, ogłoszenia, komunikaty

Od 26 października 2020 r. do 8 listopada obowiązuje nowa organizacja nauki


W dniu 24 X 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 X 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ograniczenia funkcjonowania szkoł ustalono na okres od dnia 26 X 2020 r. do dnia 8 XI 2020 r. (z możliwością przedłużenia jego trwania).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1870. Zgodnie z rozporządzeniem Dyrekcja PSM I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie wprowadza zdalny tryb nauczania.Ważne informacje dotyczące organizacji zajęć w roku szkolnym 2020/2021

Decyzją Dyrekcji Szkoły dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021 będą:
21 i 22 grudnia 2020 r., 2, 4, 5 stycznia 2021 r., 31 marca 2021 r.


Plany zajęć teoretycznych, obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021:
Rodzice sami wybierają odpowiadającą Im grupę zajęć teoretycznych (a, b, c, d dla cyklu 6-letniego lub A, B, C dla cylku 4-letniego) w danej klasie.
Zapisów należy dokonać bezpośrednio u pedagogów.
Sekretariat nie może pośredniczyć w zapisywaniu uczniów na zajęcia.


TERMINY pierwszych spotkań organizacyjnych z pedagogami - PLAN

CYKL 6-LETNI - klasy 1, 2, 3 - PLAN
CYKL 6-LETNI - klasy 4, 5, 6 - PLAN
CYKL 4-LETNI - klasy I, II, III, IV - PLAN
Plan prób: chóru, zespołów smyczkowego i instrumentów dętych - PLAN


Dni pracy pedagogów - PLAN

Przydział pianistów-akompaniatorów w roku szkolnym 2020/2021 - PRZYDZIAŁY


Roczny terminarz pracy w roku szkolnym 2020/2021 - TERMINARZ


BIBLIOTEKA
Godziny otwarcia w roku szkolnym 2020/2021:

poniedziałek, środa, piątek w godz. 15-19

Zaleca się korzystanie z zasobów biblioteki w formie kopii, które są tworzone na potrzeby konkretnego ucznia lub nauczyciela, a materiały można zamawiać drogą e-mailową biblioteka@psm2.waw.pl
Zwrotu pozycji bibliotecznych należy dokonywać zgodnie z zaleceniami SANEPIDu, czyli: pozycje zapakować, opisać (data dostarczenia i nazwisko ucznia) i złożyć wyłącznie w wyznaczonym miejscu w pomieszczeniu bibliotki (w celu odbycia obowiązkowej kwarantanny). Wypożyczeń i zwrotów pozycji bibliotecznych należy dokonywać bezpośrednio w bibliotece w dniach i godzinach jej otwarcia.


Inne informacje

Pozaszkolne osiągnięcia i sukcesy naszych uczniów SPRAWDŹ


Wewnątrzszkolne osiągnięcia i sukcesy naszych uczniów SPRAWDŹHymn Szkolny

Słowa do Hymnu Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie - napisała Grażyna Małkowska a muzykę Waldemar Dubieniecki.

Nagrania prawykonania Hymnu dokonano 8 marca 2007 r. w czasie uroczystego Koncertu w 197. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina.

Uchwalono wówczas decyzję, że rocznica urodzin Fryderyka Chopina będzie Dniem Patrona Szkoły.


Budynek naszej szkoły został objęty projektem MKiDN, który przewiduje między innymi komplementarne wsparcie rozbudowy i modernizacji infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego. Współrealizatorem projektu jest CEA.


Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z treścią strony www.dur-moll.pl, gdzie można sprawdzić swoje umiejętności z wiedzy teoretycznej lub przeprowadzić kilka ćwiczeń z kształcenia słuchu.  Skorzystaj i poleć innym.