POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Profil Szkoły

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez specjalistyczną jednostkę nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej.

Kształcenie jest nieodpłatne. Obywa się na dwóch poziomach: w cyklu 6-letnim dla dzieci oraz w cyklu 4-letnim dla młodzieży.
Sprawdź szczegóły dotyczące rekrutacji:
REKRUTACJA


Misja Szkoły
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie umożliwia dzieciom i młodzieży rozwój uzdolnień muzycznych. Celem naszej szkoły jest profesjonalne umuzykalnianie dzieci i młodzieży i kształcenie pod kątem rozpoczęcia nauki w szkołach muzycznych II stopnia. Staramy się przygotować świadomych i zarazem wrażliwych odbiorców sztuki. Zapewniamy jak najlepsze warunki w oparciu o odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. Uczymy dzieci i młodzież właściwej organizacji własnego czasu. Staramy się prowadzić ożywioną działalność koncertową i realizować potrzeby środowiska lokalnego w dostępie do kultury. Dbamy o dobrą atmosferę pracy, traktowanie podmiotowo ucznia i jego rozwój artystyczny. Staramy się rozwijać u uczniów cechy niezbędne w nauce i kontaktach z innymi - wytrwałość, obowiązkowość oraz odpowiedzialność. Dbamy o poszanowanie godności drugiego człowieka i wzajemnego szacunku w kontaktach międzyludzkich. Kształcimy u naszych uczniów kreatywność jak również postawy patriotyczne i kultywujące polską tradycję.


Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:

   • fortepian
   • skrzypce
   • wiolonczela
   • flet
   • klarnet
   • fagot
   • saksofon
   • trąbka
   • akordeon
   • gitara
   • perkusja


W PSM I st. Nr 2 w Warszawie obowiązuje 6-dniowy tydzień pracy.
Od poniedziałku do piątku szkoła jest czynna w godz. 8.00-21.00, w soboty w godz. 8.00-15.00.


W szkole funkcjonuje wypożyczalnia instrumentów muzycznych i biblioteka szkolna.
Od godziny 14.00 można skorzystać ze sklepiku szkolnego, który oferuje owoce, zimne i gorące napoje, kanapki, zapiekanki itp.


W każdym roku szkolnym organizowane są dla uczniów KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE:

  Konkurs im. Dame Ruth Railton o nagrodę Rady Rodziców na najlepszego instrumentalistę szkoły
  Konkurs Zespołów Kameralnych
  Konkurs "Kochamy Polskie Piosenki"
  Konkurs Kompozytorski
  Konkurs "Violinada" dla uczniów sekcji instrumentów smyczkowych
  Konkurs Etiud dla uczniów klas: 2 i 3 (cyklu 6-letniego) oraz klasy II (cyklu 4-letniego) sekcji fortepianu
  Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły, Fryderyku Chopinie w rocznicę urodzin kompozytora
  Turniej gry a vista na fortepianie

Szkoła organizuje Konkursy i Festiwale o zasięgu ogólnopolskim oraz jest współorganizatorem imprez organizowanych przez CEA.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY
Cykle nauczania

Uwaga! W związku z wejściem w życie kolejnej reformy szkolnictwa artystycznego od 1 września 2016 r. obowiązują nowe plany nauczania i podstawy programowe.

Cykl 6-letni


Zajęcia indywidualne:

Nauka na instrumencie głównym w klasach 1-3 odbywa się dwa razy w tygodniu po 30 minut , a od klasy 4 po 45 minut.

Zajęcia z akompaniatorem we wszystkich klasach - jeden raz w tygodniu po 15 minut (z wyłączeniem pianistów, akordeonistów i gitarzystów).

Nauka na instrumencie dodatkowym - fortepianie rozpoczyna się w klasie 5 dla tych uczniów, którzy grają na innym instrumencie niż fortepian - jeden raz w tygodniu po 30 minut.

Obowiązkowe zajęcia grupowe dla cyklu 6-letniego:
 • Klasa 1, 2, 3 - kształce słuchu - 2 razy w tygodniu po 45 minut.
 • Klasa 1, 2, 3 - rytmika - 1 raz w tygodniu po 45 minut.
 • Klasa 3 - chór - 1 raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny lekcyjnej.
 • Klasa 4, 5 i 6 - kształcenie słuchu - 2 razy w tygodniu po 45 minut.
 • Klasa 4, 5 i 6 - audycje muzyczne - 1 raz w tygodniu po 45 minut.
 • Klasa 4, 5 i 6 - chór lub orkiestra lub zespół - w wymiarze 2 godzin lekcyjnych w tygodniu.

Cykl 4-letni


Zajęcia indywidualne:

Nauka na instrumencie głównym we wszystkich klasach cyklu 4-letniego odbywa się dwa razy w tygodniu po 45 min.

Zajęcia z akompaniatorem we wszystkich klasach - jeden raz w tygodniu po 15 minut (z wyłączeniem pianistów, akordeonistów i gitarzystów).

Nauka na instrumencie dodatkowym - fortepianie rozpoczyna się w klasie III dla tych uczniów, którzy grają na innym instrumencie niż fortepian - jeden raz w tygodniu po 30 min.

Obowiązkowe zajęcia grupowe dla cyklu 4-letniego:
 • Klasa I - kształcenie słuch - 2 razy w tygodniu po 45 minut.
 • Klasa I - chór - 1 raz w tygodniu po 45 minut.
 • Klasa II - kształcenie słuchu - 2 razy w tygodniu po 45 minut.
 • Klasa II - audycje muzyczne - 1 raz w tygodniu po 45 minut.
 • Klasa II - chór lub orkiestra lub zespół - 1 lub 2 razy w tygodniu po 45 minut.
 • Klasa III i IV - kształcenie słuchu - 2 razy w tygodniu po 45 minut.
 • Klasa III i IV - audycje muzyczne - 1 raz w tygodniu po 45 minut.
 • Klasa III i IV - chór lub orkiestra lub zespół - w wymiarze 2 godzin lekcyjnych w tygodniu.