POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Przetarg

nieograniczony na zakup i dostawę fortepianu mistrzowskiego

20 listopada 2018 r.
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie ogłosiła przetarg nieograniczony na zakup i dostawę fortepianu mistrzowskiego z pokrowcem i ławą fortepianową w komplecie.

04 grudnia2018 r.
Rozstrzygnięcie przetargu i ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty OGŁOSZENIE

Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury dokonano zakupu mistrzowskiego fortepianu Yamaha w ramach programu INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO - Modernizacja wyposażenia PSM I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Namysłowska 4. Koszt zakupu instrumentu to 320 000 PLN.


Przetarg

na rozbudowę budyku szkoły

10 stycznia 2014
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie ogłosiła przetarg nieograniczony na rozbudowę swojej siedziby: Warszawa, ul. Namysłowska 4.

17 lutego 2014
Rozstrzygnięcie przetargu i ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty OGŁOSZENIE

Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dokonano rozbudowy budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Namysłowska 4.
Koszt rozbudowy budynku to 506 174 PLN.

Przetarg

na zakup fortepianów

30 kwietnia 2013 r. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie ogłosiła przetarg nieograniczony na zakup i dostawę 3 sztuk fortepianów z pokrowcami i ławami fortepianowymi w komplecie.

3 czerwca 2013 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty OGŁOSZENIE

W ramach programu MKiDN - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY - priorytet 2 - INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO, dotyczącego realizacji zadania pod nazwą "Podwyższenie standardu bazy instrumentów w szkole artystycznej" nastąpiło dofinansowanie zakupu (w wysokości 80 tys. PLN) trzech fortepianów YAMAHA w komplecie z pokrowcami na instrumenty oraz ławami fortepianowymi.
Dyrekcja i Społeczność Szkolna serdecznie dziękują Centrum Edukacji Artystycznej oraz działającym przy PSM I st. nr 2 im. F. Chopina w Warszawie Radzie Rodziców i Fundacji "Klawikord" za wkład finansowy niezbędny do ostatecznego zrealizowania tego zadania.
Przetarg

na wymianę instalacji elektrycznych

30 kwietnia 2013 r. Państwowa Szkoła Muzyczna I St. Nr 2 im Fryderyka Chopina w Warszawie ogłosiła przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznych w budynku szkoły.

24 maja 2013 r. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. OGŁOSZENIE

Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury wymieniono instalację elektryczną w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Namysłowska 4.