POWRÓT DO AKTUALNOŚCI


Rada Rodziców

Plenarne Zebranie Rodziców odbyło się 25 września 2020 r.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚĆI RADY RODZICÓW
za rok 2019/2020 - SPRAWOZDANIE

W dniu 25.09.2020 na Walnym Zebraniu Rodziców wybrano nową Radę Rodziców na rok szkolny 2020/2021.

W skład rady weszli:
Przewodnicząca – Magda Augustyniak
Z-ca przewodniczącej – Ewa Więclewska
Skarbnik – Dariusz Cieślak

Członkowie Rady:
Magdalena Zalewska i Agnieszka Lewandowska

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Sławomir Rawicz
Członkowie:
Marek Bubała i Joanna Mierzwińska-Lorencka

Dyżury Rady Rodziców odbywać się będą:
Piątek w godzinach 14.00-17.00 i 17.30-18.15
Prosimy wziąć pod uwagę sytuację epidemiczną i możliwość, że dyżur może zostać odwołany

Stały dyżur e-mail/msg Rady Rodziców rr.psmnr2@wp.pl

Darowizny na Radę Rodziców należy wpłacać na konto RR.
Wysokość składek ustalono na:
1. dziecko – 200 PLN/rok
2. dzieci – 350 PLN/rok
3. dzieci i więcej – każde dziecko kolejne 50 PLN
Składki można uiszczać miesięcznie.

Konto Rady Rodziców:
Bank Millennium
87 1160 2202 0000 0000 9772 8775

Dyżury przedstawicieli Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

poniedziałki
wtorki
środy
czwartki
piątki w godz.: 14.00-17.00 i 17.30-18.15


Kontakt z Radą Rodziców:

e-mail: rr.psmnr2@wp.pl

Dokumenty:
REGULAMIN RADY RODZICÓW przy PSM I st. nr 2 w Warszawie.
UCHWAŁA R.R. nr 1/03/2018 zatwierdzająca PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY PSM I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
REGULAMIN dotyczący dofinansowania wyjazdu ucznia na konkurs/przesłuchanie.
WNIOSEK o dofinansowanie wyjazdu na konkurs/przesłuchanie.
REGULAMIN dotyczący rozprowadzania biletów na koncerty/przedstawienia, których zakup organizuje Rada Rodziców.

Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z treścią strony www.dur-moll.pl, gdzie można sprawdzić swoje umiejętności z wiedzy teoretycznej lub przeprowadzić kilka ćwiczeń z kształcenia słuchu.  Skorzystaj i poleć innym.