POWRÓT DO AKTUALNOŚCI

Rada Rodziców

Drodzy Rodzice,
Podczas Plenarnego Zebrania Rodziców, które odbyło się 28 września 2018 roku wybraliście Państwo nowy skład Rady Rodziców – organu, który w naszej Szkole reprezentować będzie interesy uczniów i rodziców:

Katarzyna Kaska-Lewczuk - Przewodnicząca Rady Rodziców
Agnieszka Sitarska-Zalewska  - Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców
Katarzyna Walędzik - Skarbnik Rady Rodziców
Członkowie Rady Rodziców:
Michał Burbicki
Dariusz Cieślak
Małgorzata Derwojed
Dorota Kloc-Isajew
Lucjan Kowalczuk
Komisja Rewizyjna:
Paweł Mardas - Przewodniczący
Kamil Więcek – Wiceprzewodniczący
Magdalena  Zalewska.

W myśl regulaminu Rady Rodziców najważniejszymi zadaniami jakie stoją przed Radą Rodziców są m.in.:

 • dofinansowanie z tytułu udziału w konkursach artystycznych dla uczniów;
 • dofinansowanie warsztatów, szkoleń i kursów artystycznych dla uczniów;
 • dofinansowanie imprez o charakterze ogólnoszkolnym;
 • dofinansowanie wycieczek szkolnych;
 • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów oraz zespołów uczniów;
 • zdjęcia pamiątkowe i nagrody ukończenia Szkoły dla absolwentów;
 • finansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego Szkoły;
 • zakup książek, nut oraz innych pomocy dydaktycznych do celów Szkolnych, w tym,
 • dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych, pomocy przedmiotowych itp.;
 • dofinansowanie wyposażenia Szkoły w określoną aparaturę;
 • wspomaganie finansowe Szkoły w zakresie potrzeb bieżących, niezbędnych do funkcjonowania Szkoły.
Nie udałoby się zrealizować żadnych celów bez Państwa zaangażowania i pomocy finansowej. W ubiegłym roku szkolnym środki pochodzące ze składek rodziców przeznaczyliśmy m.in. na:
 • udział uczniów w konkursach, koncertach i uroczystościach szkolnych i wyjazdowych oraz nagrody;
 • chór – wyjazdy na konkursy i warsztaty;
 • zakup nut, pomocy naukowych, instrumentów oraz wyposażenia biblioteki;
 • zakup biletów na wydarzenia kulturalne (Teatr Wielki / Filharmonia Narodowa);
 • wsparcie wyposażenia szkoły;
 • kalendarze szkolne;
 • wsparcie organizacji wydarzeń szkolnych.
Mamy nadzieję, że i w tym roku szkolnym dzięki Państwa wsparciu uda się zrealizować założone cele. Pragnę zaznaczyć, że składki wpłacane przez Rodziców to jedyny budżet jakim dysponuje Rada Rodziców na pokrycie kosztów wynikających z obowiązków regulaminowych.
Aktualnie przyjętą wysokością miesięcznej składki w roku szkolnym 2018/2019 jest:
 • 30 złotych za jedno dziecko,
 • 20 złotych za drugie dziecko,
 • 10 złotych za każde następne dziecko – ucznia naszej Szkoły.
Do 31 października 2018 r., dokonując jednorazowej wpłaty z góry za cały rok szkolny 2018/2019 można skorzystać ze zniżki:
 • 250 złotych za jedno dziecko,
 • 400 złotych za dwoje dzieci,
 • 400 złotych + 50 złotych za każde następne dziecko.
Oczywiście jeśli sytuacja finansowa Rodziny nie pozwala na wpłacanie pełnej kwoty, zachęcamy do wpłacania kwot niższych. Liczy się każda złotówka.

Wpłat można dokonywać na rachunek Rady Rodziców prowadzony przez Bank Millenium:
87 1160 2202 0000 0000 9772 8775 lub w kasie w dniach dyżurów Skarbnika.
Serdecznie dziękuję za Państwa wkład i zaangażowanie! Czekamy na Państwa opinie i sugestie. Zapraszamy do współpracy!
Z poważaniem,
Katarzyna Kaska-Lewczuk
Przewodnicząca Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców:
Bank Millennium
87 1160 2202 0000 0000 9772 8775

Dyżury przedstawicieli Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

poniedziałki
wtorki
środy
czwartki
piątki


Kontakt z Radą Rodziców:

e-mail: rr.psmnr2@wp.pl

Dokumenty:
REGULAMIN RADY RODZICÓW przy PSM I st. nr 2 w Warszawie.
PROTOKÓŁ z Plenarnego Zebrania Rodziców z dnia 6.X.2016 r.
UCHWAŁA R.R. nr 1/03/2018 zatwierdzająca PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY PSM I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
REGULAMIN dotyczący dofinansowania wyjazdu ucznia na konkurs/przesłuchanie.
WNIOSEK o dofinansowanie wyjazdu na konkurs/przesłuchanie.
REGULAMIN dotyczący rozprowadzania biletów na koncerty/przedstawienia, których zakup organizuje Rada Rodziców.

U W A G A
WAŻNE INFORMACJE
RADY RODZICÓW

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi działalności Rady Rodziców oraz wydatkowania składek na fundusz RR, pragniemy przypomnieć, że rozliczenie roczne jest przedstawiane raz w roku na Walnym Zebraniu Rodziców w październiku, a dokumenty dotyczące bieżących wydatków są do wglądu w pokoju RR podczas dyżurów. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania osobiście lub drogą mailową. W związku z powyższym zapraszamy do bezpośredniego kontaktu lub poprzez rr.psmnr2@wp.pl.

Z poważaniem,
Rada Rodziców przy PSM I st nr 2


Zachęcamy wszystkich uczniów do zapoznania się z treścią strony www.dur-moll.pl, gdzie można sprawdzić swoje umiejętności z wiedzy teoretycznej lub przeprowadzić kilka ćwiczeń z kształcenia słuchu.  Skorzystaj i poleć innym.